• Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français
  • Русский
  • Slovenščina
  • Magyar
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Język polski

t: +385 (0)21 455 207 m: info@alfastan2.hr

Vrsta nekretnine:
Lokacija:
Cijena:
-
Površina:
- m2

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošaća

OBAVIJEST
O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača NN 79/07., 125/07.–isp., 79/09. i 89/09.– isp.
obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti, u pisanom obliku,
na adresu:

Alfa stan 2 d.o.o.
Ostravska 4
21000 Split

ili

na fax broj: 021 455 208
odnosno na e-mail adresu:info@alfastan2.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Direktor: Andrea Bogdanović